QST-LA gjøres mer komprimert

nrrl logo

LB7ZG Bjørn, redaktør QST-LA, melder:

Redaktøren av QST-LA har mottatt henvendelser fra noen opplesere med anmodning om at den versjonen av QST-LA som leses opp over radio gjøres noe kortere og mer komprimert.

Dette ønsker redaktøren ta hensyn til og den versjonen av QST-LA som leses opp over radio vil heretter bli noe komprimert.

Der hvor teksten er forkortet vil det bli vist til den skriftlige versjonen, som finnes under medlemsfordeler på www.nrrl.no, og som sendes ut via e-post til de av NRRLs medlemmer som abonnerer på denne tjenesten. Den skriftlige versjonen vil fremdeles inneholde full tekst, i tillegg til evt. bilder og illustrasjoner.