Nytt om digi-mode programmet WSJT-X

LA4LN Tom melder:

De som bruker utprøvings-versjonene nummer 1 til 4 av digimode-programmet WSJT-X, de såkalte «Release Candidate», «RC», av versjon 2.5.0, må merke seg at disse versjonene vil kunne stoppe å virke fra og med 1. september. Det var ventet at den generelle versjon 2.5.0 skulle vært tilgjengelig før 1. september, men det har ikke skjedd.

G4WJS er medforfatter av programmet WSJT-X, og melder at versjon 2.4.0 fremdeles er den gjeldende generelle versjon, men at uttestings-versjonen 2.5.0-RC5 ikke vil utløpe før 1. oktober.