Nordens første Winlink RMS Vara FM VHF testes i Trondheim

Fagleder Winlink LA7UM Finn melder:

Onsdag 1. september 2021 ble det satt i prøvedrift Nordens første 2 m Winlink VARA FM RMS. Denne opererer 2 m Vara FM i såkalt Narrow modus i tilknytning til Trondheimgruppens Winlink Hybrid RMS LA2T.

Fra før kjører Trondheim HF 160m, 80m, 60m og 40m, samt RMS Packet 70cm, og nå også RMS FM Vara på 2 m. Aktuell frekvens fremkommer i gratis software Winlink Express og er i henhold til Winlink alternativer i norsk båndplan.

Hastigheten er hittil helt i startfasen målt til ca. 5 ganger hastigheten til vanlig 1200 Baud packet, eller ca. 18 KB pr min.

VARA FM Narrow kan av alle kjøres med hvilket som helst lydkort og hvilken som helst FM- radio uten krav om diskriminatorkobling.
Takk til lokalsysop LA9KOA Karl.