Nødfrekvenser på 60 meter i USA i anledning orkanen «Ida»

ARRL melder via NRRLs HF Traffic Manager LA4LN:

I anledning ødeleggelsene fra orkanen «Ida» i USA, vil det i første uke av september, eller lenger hvis situasjonen tilsier det, bli brukt 2 frekvenser til nødsamband: 5330,5 kHz USB (kanal 1 i USA) og 5346,5 kHz USB (kanal 2 i USA). Frekvensene vil bli brukt både til USB-tale og til digitale modes. Vennligst IKKE bruk frekvenser på eller nær disse nødfrekvensene i begynnelsen av september.