NKOM har etter søknad fra NRRL gitt utvidet dispensasjon til høy effekt på 160

nrrl logo

NRRLs kontor melder:

Tidligere hadde norske radioamatører, på Nkoms dispensasjon, adgang til å benytte inntil 1000 W i segmentet 1850-1900 kHz, begrenset til 8 ulike contester. Etter søknad fra NRRL har denne listen blitt betydelig utvidet og fra og med 30. august har en rekke nye contester blitt lagt til. Fullstendig liste er nå som følger:
• ARRL DX contest
• Russian 160-M Contest
• ARRL 160 meter contest
• Stew Perry – Topband Distance Challenge
• CQ WW DX contest
• CQ-MM DX Contest
• CQ WW WPX contest
• CQ-M International DX Contest
• CQ WW 160 meter contest
• HA DX CONTEST
• IARU HF Championship
• Yuri Gagarin International DX Contest
• Russian DX Contest
• CQ WW
• RTTYops DX Contest
• NRRLs Månedstest
• All Asian DX Contest
• CWops Tests (CWT)
• RDA Contest
• CWops CW Open Competition
• Japan International DX Contest
• Russian WW Multimode Contest
• His Majesty the king of Spain Contest
• Holyland DX Contest