Radioamatør-satellitter mistet i mislykket rakett-oppskyting

LA4LN Tom melder fra «ARRL Letter» for 9. september 2021:

Flere nye amatørradio-satellitter gikk tapt ved rakett-oppskytning 2. september fra Vandenberg Space Force Base i California. Blant disse satellittene var en GENESIS-L og en GENESIS-N type, bygget av radioamatører tilhørende AMSAT-EA i Spania.