Programmererne av WSJT-X hedres av ARRL

LA4LN Tom melder fra «ARRL Letter» for 9. september 2021:

Styret i ARRL vedtok på sitt møte i juli 2021 å gi sin utmerkelse kalt «Doug DeMaw W1FB Technical Excellence Award» til K9AN, G4WJS og K1JT for deres artikkel i ARRLs tidsskrift «QEX» for juli/august 2020 om FT4- og FT8-kommunikasjons-protokollene. Disse hadde de oppfunnet og implementert i sitt dataprogram WSJT-X, som tilbys gratis til alle verdens radioamatører. Disse digitale modes har revolusjonert amatørradio over hele verden. Diplomet er oppkalt etter W1FB, som i mange år var teknisk redaktør for ARRLs tidsskrift «QST Magazine».