Nkom med viktig informasjon om PMR-utstyr

nrrl logo

Nkom melder:

Nkom gjennomfører i høst en informasjonskampanje rettet mot importører, forhandlere og brukere av PMR-utstyr, som walkie-talkie, jaktradio og sikringsradio. Vi gjør dette for å forebygge alvorlige hendelser som kan få konsekvenser for liv og helse.

Importører og forhandlere er lovpålagt å informere og veilede om regler som gjelder for bruk av PMR-utstyret de selger. De skal veilede om tillatt frekvensbruk og hvilke frekvenstillatelser som kreves for hvert eneste produkt.

For mer informasjon se her: www.nkom.no/aktuelt/nkom-med-viktig-informasjon-om-pmr-utstyr