LA9QL Tore Worren har fått tildelt IARU Region 1 medaljen for sitt arbeide i IARU

nrrl logo

IARU Region 1 melder:

LA9QL Tore Worren, som nylig trakk seg tilbake fra sitt verv som leder av EMC-komiteen og global EMC-koordinator i IARU Region 1, har blitt tildelt IARU Region 1 medaljen.

Tore har på en vellykket måte representert IARU i CISPR og bygget et team på 20-25 nasjonale EMC-spesialister fra ulike land som møtes jevnlig og sørger for fremdrift.
Utviklingsarbeidet hans i CISPR har bygget en sterk og grunnleggende troverdighet for IARU i EMC-saker. Han har også deltatt i den utvidete EC-gruppa.
Tore er fortsatt medlem av EMC-komiteen.