Skandinavisk Aktivitetstest CW logger «Assited»/«Unassisted»

NRRLs HF contest manager, LB3RE Stein-Roar, melder:

Det har vært motstand mot å fjerne «Unassisted», og bare kun ha «Assisted» i Skandinavisk Aktivitetstest.

Som NRRL Contest Manager ønsker jeg informasjon om:

  1. Hvor mange logger dette gjelder?
  2. Deltok du ikke da alle er i «Assisted» nå?
  3. Skal vi ha egen liste for «Unassited» i Norge?

Kan de som IKKE har kjørt «Assisted» i SAC CW 2021 sende meg en e-post via post(a)lb3re.com