NRRL og Nkom avholdt møte i Lillesand den 8. september

nrrl logo

NRRLs kontor melder:

Den 8. september møttes NRRL og Nkom på Nkoms kontor i Lillesand, hvor flere saker sto på agendaen. Fra NRRL møtte president LA3PNA Thomas, rådgiver spektrum LA2RR Ole og generalsekretær LB7ZG Bjørn.
Nkom stilte med Nancy Sangvik, Tarjei Austegard og Morten Frestad.

Saker som ble diskutert:
• Veien videre vedr. innføring av en ny forenklet (begynner-) lisens i Norge
• Tidsplan for innføring av avholdelse av lisensprøver på trafikkstasjoner
• Bruk av LC-kallesignaler til annet en contest, f.eks. DX-kjøring
• Økende kommersielt press på mikrobølgebånd hvor vi er sekundærbrukere
• 7 MHz-båndet: Tilgang til hele eller deler av 7200-7300 kHz-båndet
• 1,8 MHz-båndet: Økt effekt på 1850-2000 kHz og tilgang til frekvensområdet 1800-1810 kHz.
• Dupleksfrekvenser for 70 MHz til evt. repeaterbruk
• Evaluering og revidering av lisensprøvespørsmål
• EMC:sak Kranstyringssystemer som forstyrrer radioamatører i 432 MHz-båndet
• Tillatelse til høyere uteffekt enn 1 kW

De fleste sakene på agendaen vil Nkom diskutere videre internt. Unntatt er sakene om bruk av LC-kallesignaler til annet enn contest og tillatelse til høyere uteffekt enn 1 kW, hvor Nkom kontant sa Nei til begge deler.

Mer informasjon vil komme så snart Nkom gir ytterligere tilbakemelding.