Hundre-års jubileum for første amatørradio-signal over Atlanteren

LA4LN melder fra ARRL Letter datert 23. september:

Den 12. desember 1921 ble signaler fra amatørradio-stasjonen 2ZE hørt i Ardossan i Skottland. Både ARRL (American Radio Relay League) og RSGB (Radio Society of Great Britain) vil feire dette med spesielle stasjoner på 160 meter den 12. desember fra klokken 2 til 8 UTC. ARRL vil være i gang med kallesignalet W1AW, og RSGB med kallesignalet GB2ZE, i det som kalles Transatlantic Centenary QSO Party. Alle kontakter vil være på CW. Hvis forholdene tillater, vil aktiviteten fortsette etter klokken 8 UTC.
I tillegg vil Radio Club of America (RCA) arrangere Transatlantic QSO Party fra 13. november klokken 12 UTC til 14. november klokken 4 UTC.
Mer info på web: WWW.ARRL.ORG/TRANSATLANTIC