IARU jobber med nye båndplaner for HF

IARU Region 1 melder via NRRLs HF Traffic Manager LA4LN:

Det er for tiden stor interesse for amatørradio med digitale modes, spesielt med den relativt nye, litt over 4 år gamle, digitale mode FT8. De siste 18 måneder har IARUs tre regioner jobbet sammen om å gi digitale modes større plass i HF-båndene. Dette må gjøres slik, at interferens reduseres mellom forskjellige digitale modes, og gi mulighet for å slippe til nye teknologier for digitale modes.

Dessuten jobbes det med å få båndplaner så like som mulig for alle IARUs tre regioner, og at det tas hensyn til popularitet og kapasitet for de forskjellige digitale modes, og at brukere av andre modes også tas hensyn til. Det jobbes nå med denne saken i flere av komitéene i IARU.

Mer info på web: www.iaru-r1.org/2021/hf-band-plan-review