Invitasjon til QST-LA over Winlink (innlegget er forkortet, for full versjon se QST-LA via e-post eller www.nrrl.no)

nrrl logo

Fagleder Winlink LA7UM Finn melder:

Vi får stadig nye lisensierte radioamatører. Veldig bra innsats fra mange grupper. Det er gledelig. Mange av disse viser seg å være digitalt interessert.
Derfor minnes det igjen om muligheten for flere til å abonnere på ukentlig QST-LA tilsendt over Winlink-systemet i tekstformat.

Formål er jevnlig oppdatering av egne kunnskaper og PC og programvare som stadig oppdateres.
Alt er gratis. Det holder med et lydkort og radio for å delta. Man er uavhengig av lokalt internett for å motta dette.

Interesserte bes sende en mail til: winlink@nrrl.no og opplyse kallesignal og om dere ønsker QST-LA eller scratch-hjelp.
Dere får da sendt en instruks for hvordan sette opp sin Winlink Express for formålet.