NRRL Sambandstjenesten lanserer et nytt foredrag

Sambandstjenesten

LA7VK Tormod melder:

Sambandstjenesten lanserer et nytt foredrag, som vil finne sted tirsdag 12. oktober kl. 19.00 på Teams.
Det er LA7DLA Espen som vil snakke om Redningssamband i FORF ifm. med personsøk.
En tjeneste som hadde sitt utspring i Oslo området.

For å få adgang til foredraget vil det noen dager i forveien bli lagt ut en lenke på NRRL sin hjemmeside, eller det kan sendes en forespørsel på e-post til NRRL Sambandstjenesten.
E-post adresse til NRRL Sambandstjenesten er sambandsstjenesten@nrrl.no