Yngste radioamatør i Frankrike

LA4LN melder fra ARRL Letter datert 14. oktober 2021:

Frankrikes yngste radioamatør er 10 år gamle Florian Barret, som bor på øya Reunion, og har fått kallesignalet FR4UG.
Noen yngre? Eller kan dette også være verdens yngste radioamatør?