Radiotaushet

LA4LN melder fra CQ Magazine Newsroom datert 13. oktober:

ITU, Den Internasjonale Telekommunikasjons-Union, melder at det skal være radiotaushet på baksiden av Månen for alle radiosignaler mellom 300 MHz og 2 GHz, for å unngå interferens med radio-astronomi. Dette gjelder hovedsakelig for satellitter i bane rundt Månen – og for Mars, når den planeten er bak Månen, står det i meldingen.

Kanskje ikke så relevant for radio-sendingene fra de fleste radioamatører på Jorden.