Winlink Express er kommet med en oppdatert versjon

Fagleder Winlink LA7UM Finn melder:

Til info er ny produksjons-versjon av Winlink Express lansert, 1.5.41.0

Etter at Winmor er tatt vekk, så har de nok fått større frihet til å forlate dot.net 3.5.
Winlink Express er nå lagt over til dot.net 4.6 og er ferdig med beta-versjonene.
Underveis har det vært litt problemer der noen trinn ikke lot seg åpne.
Førstehjelp har vært sendt ut til abonnentene over Winlink-systemet og som svar på e-postspørsmål.
Dette har tydeliggjort viktigheten av ikke på egen hånd kjøre disse beta-versjonene som er laget for dedikerte beta-testere.

Den nye versjonen er prøvd på Win 7, Win 10, og Mac OS Catalina og Parallell 16 med Win 10 uten problemer.
Det er dog rapportert at en klient som har brukt den gamle utdaterte Windows Vista ikke lenger får kjørt programmet.

Amatører som ønsker å motta QSTLA over Winlink, eller rett og slett komme i gang som nybegynner, kan sende en e-post til winlink@nrrl.no og oppgi kallesignal og hva han eller hun ønsker.