Kunngjøring fra NRRLs web-team

nrrl logo

LA-M Anne Marie melder:

Det har vært jobbet med nye nettsider til og fra over lengre tid. Prosjektet drives av frivillige etter mandat gitt av HQ, og vi vet det har vært etterspurt ny nettside lenge. Vi deler frustrasjonen over den nåværende utgåtte og noe uoversiktlige løsningen.

Forutsetningene for arbeidet har blitt endret underveis i prosessen og prosjektet har blitt snudd på flere ganger. Det er tatt i bruk et nytt CMS og har blitt bygget helt nytt fundament og rammeverk. Nå nærmer vi oss endelig lansering, og jobber iherdig for å få siste rest på plass, vi har som mål å lansere nye sider i første halvdel av desember 2021.