Valg i NRRL 2022

nrrl logo

LA1TNA Per-Dagfinn melder:

Tiden går fort og valgkomiteen i NRRL vil med dette minne om at det er på tide å sende inn forslag på kandidater til valg.
Krav til kandidater til Hovedstyret er aktivt medlemskap i minst 2 år, og skriftlig villighetserklæring. Ifølge NRRLs lover publiseres også en relevant CV for kandidatene.

Under NRRLs Generalforsamling 2022 skal det i henhold til NRRLs lover velges:
• 2 hovedstyremedlemmer (2 år)
• 2 varamedlemmer til Hovedstyret (1 år)
• Revisor (2 år)
• Vara revisor (2 år)
• 3 medlemmer til valgkomite (1 år)
• Vara til valgkomite (1 år)

Valgkomiteen består av:
• Leder LA1TNA Per-Dagfinn Green, la1tna@arrl.net telefon: 994 70 075
• Medlem LB4WI Normann Støylen, normann@stoylen.com telefon: 924 00 666
• Vara LA7ECA Øyvind Hanssen, oh@hans.priv.no telefon: 951 17 457

Vi ser frem til å motta mange forslag på kandidater. Vurder aktive amatører i gruppene og enkeltmedlemmer.

Vi anmoder grupper og medlemmer om å komme med forslag til disse viktige vervene så snart som mulig, og senest per 31.12.2021. Forslag kan sendes direkte til valgkomiteens medlemmer eller via NRRLs kontor.