Nytt tilbud: Kursmedlemskap

nrrl logo

LA6ETA Henrik melder:

Her er et eksklusivt tilbud til deg som går på lisenskurs i NRRL-regi:
Fullverdig NRRL medlemskap for kun kr. 300,- (fullpris er pr. 15/10/21 850,-)

Det forutsettes at du går på kurs i NRRL-regi og kursholder må ha en kode fra NRRL for å få tilbudet. Medlemskapet på dette eksklusive tilbudet løper i 365 dager før ordinært medlemskap løper videre.
Innmelding innen 14 dager etter kursstart (før 20. november for de kurs som allerede går). Innmeldingen gjøres på www.nrrl.no.

Til dere som holder lisenskurs i NRRL-regi:
Vi ønsker å gi alle som går på lisenskurs et rimelig medlemskap slik at de kan bli enda bedre kjent med NRRL gjennom de fordeler medlemmer har, full tilgang til web, netthandel og medlemsbladet i posten.
Hva må du som kursholder gjøre? Ta kontakt med NRRL for å få tildelt en kurskode.