Desember er YOTA-måned!

IARU Region 1 Team YOTA melder:

Hele desember måned vil flere ungdommer under 26 år bli aktive med YOTA som suffiks i kallesignalet. Tanken bak dette er å vise amatørradiohobbyen til ungdom og å oppmuntre ungdommer til å være aktive på radio.

Vi oppfordrer derfor alle radioamatører til å hjelpe lokale ungdommer med å komme på lufta gjennom YOTA-måneden i desember. Enten du er en «elmer» eller er under 26 år selv, ta kontakt med ungdomskoordinator for å være aktiv med ditt nasjonale YOTA-kallesignal.

Det skal bli en fornøyelse å kjøre mange nye ungdommer på bandene!