Winlink info vedr dot net og ARDOP i Winlink Express

Fagleder Winlink LA7UM Finn melder:

Siste versjonen Winlink Express 1.5.42.0 har for noen gitt litt overraskelser i tillegg til et flott kart for HF. Den er lagt over til dot net 4.6 mens det tidligere var dot net 3.5 brukt med Winmor. Det er så vidt mange som har rapportert ulike problemer at jeg informerer her.

Synlig problem for noen henger sammen med oppdatering av Windows omtrent samtidig med at softwareutvikleren har endret hvor man legger inn USB-Codec for Lydkort for Ardop.
Dette gjøres ikke lenger i selve RMS Express men i selve ARDOP TNC tilsvarende som i VARA TNC.

Ny lokalisering av ARDOP er inni selve filstrukturen for RMS Express i Windows.
Let frem til RMS Express. Sjekk der ARDOP_WIN.exe
Jeg anbefaler å lage en snarvei for denne som legges på skrivebordet. Da er det lett å fikse ved evt senere problemer.
Der kan du under Files finne hvor du skal legge inn korrekt USB-Codec dersom Windows ved fremtidig oppdatering har fjernet det.
Fiks det og la alle andre ting være uendret.

For øvrig er det rapportert at Windows 11 ikke har problemer med å kjøre Winlink (RMS) Express.