100 år siden første gang amatørradio-signaler krysset Atlanterhavet

NRRL’s HF Traffic Manager LA4LN melder fra ARRL Letter 2. desember 2021:

Den 12. desember 2021 er det 100 år siden første gang amatørradio-signaler krysset Atlanterhavet. I den anledning vil ARRL (American Radio Relay League) og RSGB (Radio Society of Great Britain) stå for et «160 meter trans-atlantisk hundreårs-jubileums QSO selskap» med 6 timers varighet fra klokken 0200 til 0800 UTC. Deltagende stasjoner skal bare operere med CW, og skal prøve å oppnå kontakt med de to stasjonene W1AW og GB2ZE. Disse stasjonene vil lytte minst 1 kHz høyere enn sine sender-frekvenser. De vil også kalle CQ DX for stasjoner fra andre verdensdeler enn dem selv. Stasjonene vil bare utveksle kallesignal og RST-rapport. Mer info på web: WWW.ARRL.ORG/TRANSATLANTIC og
WWW.RSGB.ORG/ACTIVITY/TRANSATLANTIC-TESTS

Mer info om dette som skjedde for 100 år siden sto i DX-Nytt Nr. 896 i QST-LA for uke 45 i år, og med mer info på web: WWW.TINYURL.COM/2ZE-100Y