NRRLs generalforsamling 2022 vil bli avholdt i Haugesund, lørdag 30. april 2022

nrrl logo

NRRLs kontor melder:

For første gang vil det bli mulig å delta på generalforsamlingen både ved fysisk oppmøte, eller om du ønsker; digitalt via en videokonferanse-løsning, fra hvor som helst i verden. Ved digital deltagelse må du ha tilgang til internett, samt en PC, nettbrett, eller nyere smarttelefon.

Avstemminger vil, både for fysiske deltagere og elektroniske deltagere, foregå digitalt, slik at også deltagere som stiller fysisk på generalforsamlingen må ha tilgang til PC, nettbrett eller nyere smarttelefon. Alle deltagere vil måtte melde seg på i forkant. Informasjon om påmeldingsfrist kommer senere.

Så snart det er praktisk mulig vil det komme mer informasjon om tidspunkt, sted, program, muligheter for hotell-overnatting osv. Det vil også komme detaljert teknisk og praktisk informasjon om videokonferanse-deltagelse. Informasjonen vil komme i QST-LA, på www.nrrl.no og i NRRLs Facebook-gruppe. Den samme informasjon vil også komme i bladet Amatørradio nr. 1-2022.