Meteor-skuren Geminidene har sitt maksimum 13. og 14. desember

LA4LN melder:

Det er moro på VHF-båndene for tiden, ved at meteor-skuren Geminidene krysser Jordens bane mellom 4. og 20. desember, med sitt maksimum 13. og 14. desember. Antall meteorer er størst på kveld, natt og morgen – men også på dagtid, under maksimum, er det nesten dobbelt så mange meteorer i forhold til års-gjennomsnittet. Geminidene er årets største meteor-skur, og det er nå en sjanse for å få gode kontakter langt av gårde på VHF via meteor-refleksjoner, eller med et annet ord: Stjerneskudd.

I QST-LA’s E-post-versjon gjengis et bilde av antall refleksjoner fra meteorer under fjorårets maksimum for Geminidene, målt med RADAR fra det finske universitetet i Oulu sitt observatorium i Sodankylä.
Web-adressen til denne RADARen er: WWW.SGO.FI/DATA/REALTIME/METEORRADAR.PHP