Inntrengere på 2 meter amatørradiofrekvenser

nrrl logo

NRRL har fått vite at følgende frekvenser benyttes av brukere som ikke har lisens:

144.200 MHz

144.300 MHz

144.650 MHz

Vi håper at gruppenes medlemmer har mulighet til å lytte på disse frekvensene og logge eventuelle inntrengere. En logg som inneholder dato, tidspunkt, frekvens og sted er ønskelig for å kunne finne det geografiske området inntrengerne befinner seg på. 

Loggene sendes NRRLs kontor som vil sammenfatte dette og samarbeide med Nkom om å få stopp på inntrengerne. 

Vennligst spre denne informasjonen innad i gruppene. 

73 de Thomas LA3PNA

President NRRL