Årsmøte i LA2D på Eiker Vekst

Årsmøte i LA2D:
16. februar 2022 altså om ett par måneder er det årsmøte til LA2D som denne gang holdes i kantina på Eiker Vekst i Mjøndalen.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 10. januar. Det samme gjelder alle rapporter fra managere som skal inn i årsmeldingen til LA2D.
NB: Benytt post@la2d.no ved innsending.
Jan Gunnar LA5JK