Norge omtalt i ARRL Letter

LA4LN melder:

I ARRL Letter fra 16. desember 2021 er Norge og NRRL omtalt. Saken gjelder planen om å la 12- og 13-åringer få en nybegynner-lisens for amatørradio, med tillatelse til å sende opptil 10 W utgangseffekt. Dette er et prosjekt støttet av Norges Forskningsråd, som har stilt én million kroner til disposisjon for dette prosjektet. Hensikten er å gi ungdommer digital kompetanse og forståelse om digital teknologi, og en tidlig start på det man må kunne for å bli radioamatør.

LA4ZCA leder dette prosjektet i regi av NRRL.