Nye versjoner av dataprogrammet WSJT-X

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:

I forrige utgave av QST-LA meldte vi at Joe Taylor, K1JT, opplyste om at den nye versjon 2.5.3 av dataprogrammet WSJT-X, med mange digitale modulasjons-typer, nå bare forelå i en versjon for 64 bits Windows operativsystem for PC. Versjoner for andre operativ-systemer vil ikke være tilgjengelig, inntil en annen kan ta over programmeringen fra den nylig avdøde G4WSJ.

Den 13. desember meldte K1JT, at G4KLA har laget en ny versjon 2.5.3 for operativsystemet MacOS for Apple Macintosh. I tillegg har DG2YCB laget en ny versjon 2.5.3 for 32 bits Windows operativsystem for PC.

Det arbeides videre med å lage nye versjoner av WSJT-X 2.5.3 for andre operativsystemer, for eksempel for operativsystemet Linux, som forefinnes for den nest siste versjon 2.5.2.

Nedlasting av de siste versjoner av WSJT-X kan gjøres gratis på web: https://tinyurl.com/digimode