Inntrengere i amatørbåndene

nrrl logo

NRRLs president, LA3PNA Thomas, melder:

Inntrengere i amatørbåndene er et problem vi i NRRL bruker mye ressurser på. Enkelte ganger dukker disse opp og blokkerer installasjoner eller legger beslag på frekvenser som benyttes til andre modes enn FM, som hittil er det inntrengerne som oftest har benyttet på VHF og UHF.

Med lytting, logging og peiling gjør vi det mulig å identifisere brukerne og finne nøyaktig område disse opererer i. Det gjør det lettere for myndighetene å bruke ressurser på å holde våre bånd fri for uønskede inntrengere.

NRRL har fått vite at følgende frekvenser benyttes av brukere på Østlandet som ikke har lisens:

• 144.200 MHz
• 144.300 MHz
• 144.650 MHz
Vi håper at radioamatører og lytteramatører har mulighet til å lytte på disse frekvensene og logge eventuelle inntrengere. En logg som inneholder dato, tidspunkt, frekvens og sted er ønskelig for å kunne finne det geografiske området inntrengerne befinner seg i.

Loggene sendes NRRLs kontor via e-post nrrl@nrrl.no. Kontoret vil sammenfatte mottatte logger og samarbeide med Nkom om å få satt en stopper for inntrengerne.