Silent Key – Marco Bau

Sarpsborggruppen v/ LB3UI Fred melder:

LA5RQ Marco Bau gikk silent key 7. desember 2021, 91 år gammel.
Marco var aktiv på radio frem til våren i år. Han var fast med på gruppemøtene, der han med humor delte av sin erfaring.

Minneside finnes på www.jolstad.no.

Vi lyser fred over Marcos minne.