Ny versjon av dataprogrammet WSJT-X

WSJT

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:
Joe Taylor, K1JT, opplyste den 3. januar 2022 at en ny versjon 2.5.4 av dataprogrammet WSJT-X, med mange digitale modulasjons-typer, nå kan lastes ned gratis fra web: WWW.TINYURL.COM/DIGIMODE.
Den nye versjonen er en generell versjon, såkalt General Availability, GA, for operativsystemene Windows 32 bit og for 64 bit, og for MacOS for Apple Macintosh, og for Linux.
To nye programmerere er nå med i programmeringslaget: DG2YCB og KG4IYS, som erstatning for G4WJS, som nylig ble Silent Key.
I den nye versjon 2.5.4 har de blant annet rettet feilen som gjorde at programmet kunne slå seg av for uvanlige kallesignaler, f.eks. kallesignaler med en skråstrek i.