DX-Nytt i eget nyhetsbrev

Ny redaktør for QST-LA Mona Askerød melder:

Godt nyttår! Fra og med uke 1-2022 blir DX-Nytt et eget nyhetsbrev på epost. Det sendes ut på fredagene til samme abonnentliste som QST-LA.
Vi kommer framover til å begrense bildebruken i epostutgaven av QST-LA og i DX-nytt, av hensyn til opphavsrett.