På grunn av ekstremværet Gyda skjerpes beredskapen i NRRL Sambandstjenesten

Sambandstjenesten

Dette medfører følgendeOppfordring til lyttevakt på nasjonale nødfrekvenser:
Det oppfordres til etablering av lyttevakt på nasjonale nødfrekvenser hver 3.time, både HF, VHF og UHF. Klokkeslettene vil da være 00:00, 03:00, 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 og 21:00 norsk tid.
På HF anbefales det bruke følgende: 80m (3760), 60m (5390) og 40m (7110) (NB: USB på alle bånd!). Frekvensene er å betrakte som senterfrekvens for aktiviteten (Center of Activity, CoA), og gir ingen rett til å «jage bort andre» av den grunn. Opp til ± 20kHz fra CoA er greit å bruke ved QRM.

Se også frekvensplanen for nasjonale nødfrekvenser på andre bånd.

Oppfordring til sjekk av Winlink-samband:
Det oppfordres til at man jevnlig sjekker forbindelse til ulike RMS’er på Winlink på ulike frekvenser for å sikre at nettet er operativt.

Oppfordring til sjekk av lokalsamband:
Det oppfordres til jevnlig sjekk av lokalsamband. Dette innebærer blant annet at man har kontakt med lokale repeatere og lignende.

Sjekk av personlig utstyr:
Det oppfordres til en sjekk av personlig utstyr, slik at dette er klart dersom det skulle blir behov ved en eventuell aksjon.

Lyttevakt på Nødnett:
For grupper som har nødnett-terminaler innføres det lyttevakt / lytteplikt i TG NR-RIKS-1. For grupper som disponerer flere terminaler kan man selv fordele lyttevakten mellom terminalene om man ønsker dette. Blir gruppen kalt ut på aksjon går man over i talegruppe som brukes i aksjonen så lenge aksjonen varer.

Egensikkerhet:
Vi ønsker å minne alle på viktigheten av å tenke egensikkerhet dersom man er ute på aksjon!

Varighet:
Beredskapen skjerpes i utgangspunktet i 48 timer, frem til fredag 14.01.2021 kl 12:00

Tilbakemelding:
Sambandsledere melder snarest pr epost til sambandstjenesten@nrrl.no at denne meldingen er mottatt, og hvilke tiltak man gjør lokalt i denne sammenhengen.