Gruppemøter i LA2D

Drammengruppen av NRRL LA2D setter møtevirksomheten på gruppelokalet vårt på vent noen uker fremover da det er økende smittetrykk i samfunnet.
Jan Gunnar LA5JK