Winlink Express er oppdatert

Fagleder Winlink LA7UM Finn melder:

Klientsoftwaren Winlink Express er oppdatert til 1.6.0.0.
Sending av visse posisjonsformularer til visning på kart lokalt hos mottakeren og med noe tekst virker nå også med europeiske Windows-operativsystem. Dessverre med for stor overhead for dårlige norske radioforhold, og teksten kan ikke ha særnorske tegn eller umlauts.
Lydkortsoftwaren Vara HF er oppdatert til 4.5.5. Den er mer robust mot feil i connectfasen. Klienter bør ha samme versjon som serverne. Vara HF er fra 4.5.x tilpasset enkelte andre applikasjoner i tillegg til Winlink.

Nye uteksaminerte radioamatører viser stor interesse for Winlink, så jeg gjentar invitasjonen:
Send en epost til winlink@nrrl.no. Her kan du få info om hvordan komme i gang, og om å motta QST-LA og annen info over Winlink i tekstformat. Du er da helt uavhengig av lokalt internett.