OBS – Webinar ifm Barents Rescue – Påmelding 26. januar

Sambandstjenesten

Vedrørende den store øvelsen Barents Rescue 2022 (BR22) som skal avholdes i Bodø i september, vil det være et kompetansehevingsprogram i regi av DSB. Målsettingen med kompetansehevingen er todelt: Det ene er at alle de som skal delta på øvelsen har muligheten til å øke ferdigheter og kunnskap omkring de øvingsmålene som er satt for BR22. Det andre er at tematikken og innleggene vil være av generell interesse uavhengig om en skal delta på øvelsen BR22, slik at de som ønsker å delta på webinaret også kan få økt innsikt, kunnskap og kompetanse på relevante fagområder. Vi ønsker derfor å invitere nettopp deg til å delta på dette gratis webinaret der vi håper at flere av innleggene vil være av interesse!

Program og påmelding

For de som deltar på webinaret, vil de få gode og spennende innlegg som berører tema som: Barentsavtalen, kommando og kontroll på skadested, Host Nation Support (HNS), kritisk kommunikasjon (Nødnett), marine hendelser og internasjonal respons, redningsaksjon i utfordrende forhold, behandling av masseskade i kalde forhold (cold conditions), erfaringer fra Viking Sky-hendelsen i 2019, og behandling av personer med hypotermi. Til disse innleggene har vi hentet spennende og kunnskapsrike personer fra flere ulike virksomheter.

Siden det vil være deltakere fra en rekke nasjoner på webinaret, vil hele webinaret holdes på engelsk. Webinaret er gratis for alle, men du må melde deg på i forkant – fristen er satt til 26. januar. Det er ingen begrensninger på antall. Mer informasjon, endelig program for dagen og link til påmelding finner du her:

Barents Rescue 2022 – International Competence Building Webinar | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no)

Velkommen til et interessant og kunnskapsrikt webinar. Meld deg på nå – så ses vi 27. januar!