NRRL støtter DXpedisjonen 3Y0J til Bouvetøya i november 2022

nrrl logo

NRRLs kontor melder:

Etter søknad fra 3Y0J har NRRLs Hovedstyre besluttet å støtte DXpedisjonen 3Y0J til Bouvetøya i november 2022 økonomisk med kr. 20.000.
NRRLs Hovedstyre uttaler: «Denne høyprofilerte DXpedisjonen er av svært stor interesse for radioamatører over hele verden. DXpedisjonen er ledet av norske radioamatører og foregår fra norsk subantarktisk område med norsk kallesignal. Hovedstyret ser det som viktig at NRRL er bidragsyter til at radioamatøraktiviteter av vesentlig betydning og med norsk tilknytning kan bli realisert, og bevilger kr. 20.000 i økonomisk støtte til 3Y0J DXpedisjonen.»

DXpedisjonen 3Y0J har følgende lederteam:
• LA7GIA Kenneth
• LA7THA Runa
• LB1QI Erwann
I tillegg vil LB5GI Gjermund delta i ekspedisjonsteamet.

Åtte andre og internasjonalt kjente deltagere er også med i teamet hvor land som USA, Canada og Tyskland er representert.

For mer informasjon om denne DXpedisjonen se 3Y0Js web-side: www.3y0j.no
NRRL ønsker ekspedisjonsdeltagerne lykke til med forberedelser og gjennomføring av DXpedisjonen 3Y0J!