Ledig verv: NRRLs kontakt for radiospeiding

nrrl logo

LA2BBA Jan melder:
Jan, LA2BBA, er etter hvert en eldre herre, og ønsker å få avløsning i dette vervet, gjerne i god tid før årets JOTA. Oppgavene består i å være kontaktledd mellom speiderorganisasjonene og radioamatørene, og å bistå med å skape kontakt mellom amatørene og speidergrupper rundt omkring i landet. Det er utarbeidet en instruks for vervet, og det kan tilpasses i samarbeid med hovedstyret. Ta kontakt med la2bba@jpharo.net hvis du vil ha tilsendt dagens instruks og/eller få nærmere informasjon om vervet.