Winlink software-info og invitasjon

Fagleder Winlink, LA7UM Finn melder:

Siste uke ble klientsoftwaren Winlink Express igjen oppdatert, nå til v.1.6.1.0
Samtidig er lydkortsoftwaren VARA oppdatert til v. 4.5.9.
Dette skjer samtidig med at dette tilpasses mulig bruk av SDR-radioer med mye latency i begge ender ved såkalt peer-2-peer-samband.

Peer-2-peer-samband med levende motstasjoner er morsomt og minner om regulær QSO.

Serverne har nå ute en testversjon som i Norge tilbyr open source-softwaren ARDOP på langt flere serverkanaler enn tidligere, ved hjelp av en type raskere scanning.

Bruken av servere for å sjekke link i sin alminnelighet er en veldig fin måte å lære propagasjon på for ulike avstander og tider på døgnet og året, og har på den måte ingenting med internett å gjøre. Winlink-systemet har massevis av måter å operere på uten bruk av internett, både på HF og på VHF/UHF.

Send en epost til nrrl krøllalfa winlink dot org, så får du tilsendt en instruks for å få tilsendt QST-LA over Winlink.