NRRLs generalforsamling 2022

nrrl logo

NRRLs kontor melder:

Alle NRRLs medlemmer ønskes velkommen til generalforsamling i Haugesund, lørdag 30. april 2022 kl. 12.00.

På grunn av tidligere enn vanlig avholdelse av Norsk Hammeeting i 2022 har HQ vedtatt at årets generalforsamling må avholdes som et eget arrangement.
Årets generalforsamling vil bli avholdt fysisk på hotell Scandic Maritim i Haugesund, samt elektronisk og samtidig via en videokonferanseløsning.
For å kunne avgi stemme, eller delta elektronisk på generalforsamlingen, må du ha tilgang til følgende: PC, nettbrett eller smarttelefon, samt tilgang til internett og web.
Både fysiske og elektroniske deltagere vil under generalforsamlingen kunne be om ordet.

All avstemming vil foregå elektronisk, også for deg som deltar fysisk!

For å kunne delta på generalforsamlingen, fysisk eller elektronisk, må du registrere din påmelding. Dette gjøres via et web-skjema som vil bli tilgjengelig på nrrl.no. Informasjon om når dette er klart kommer.
Påmeldingsfrist til generalforsamlingen vil være: Lørdag 9. april 2022, kl. 23.59.

Eventuelle benkeforslag til valgene må være NRRL i hende senest lørdag 9. april 2022, kl. 23.59. Benkeforslaget må være vedlagt signert villighetserklæring fra kandidaten.
Benkeforslag kan sendes via e-post til nrrl@nrrl.no, eller via vanlig post til NRRL, Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo.

Lenke til NRRLs elektroniske versjon av generalforsamlingen, sakspapirer, samt ytterligere informasjon og beskrivelser vil bli lagt ut på www.nrrl.no. Her vil det også finnes opplysninger om hotellet i Haugesund, om bestilling av hotellrom, påmelding til generalforsamlingsmiddag og mye mer.