Tekst og bilder over kortbølgekringkasting

Fagleder Winlink LA7UM Finn melder:

I disse internett-usikre tider minner jeg om tidligere års digitale testprogrammer fra Voice of America, se VOAradiogram.net. Disse kortbølgekringkasting-tester videreføres ved samme leder Dr. Kim Andrew Elliott, under generell heading «SWradiogram.net», www.SWradiogram.net.
Det gjennomføres tester med tekst og fargebilder over kortbølge fra én til mange ved bruk av amatør-programmet FLDIGI. Dette er gratis, og fungerer på alle plattformer.
Ved store internett-utfall kan dette gi en mulighet for enkelt å viderebringe info til mange.
Kunsten er å laste ned dette FLDIGI-programmet, og trene litt på mottak.