60 meter fra Malaysia

nrrl logo

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder fra 60 meter Newsletter:

Myndighetene i Malaysia har godkjent at radioamatører skal få lov til å benytte 60 meter med sekundær status, og med frekvenser og sender-effekt i henhold til anbefalingen fra World Radio Conference i 2015 (WRC-15): Fra 5351,5 til 5366,5 kHz med 15 watt EIRP (Effektiv Isotropisk Utstrålt Effekt). Dette vil bli iverksatt så snart myndighetene har fått skrevet og utgitt denne bestemmelsen.