Uttalelse fra NRRL vedr. situasjonen i Ukraina / Statement from the NRRL regarding the situation in Ukraine

nrrl logo

NRRLs president LA3PNA Thomas melder:

Amatørradio står på fredens side. Vi støtter FNs Generalsekretær i tilbakeholdenhet, fornuft og de-eskalering, og overholdelse av folkeretten og FN-pakten. Vi er bekymret for våre venner i konfliktsonen, og håper på en rask slutt på konflikten.

Amateur radio stands on the side of peace. We support the United Nations Secretary-General Antonio Guterres calls for «restraint, reason and de-escalation,» and adherence to international law and the UN charter. We worry for our friends in the conflict zone and hope for a quick end to the conflict.