Silent Key – LA9DNA Morten Borgersen

nrrl logo

Grenlandgruppen av NRRL melder:

LA9DNA Morten Borgersen døde 3.mars 2022.
Morten var medlem i gruppen siden 2006.