Silent Key: Per Løhre, LA4TT

LA4LN melder:

Per Løhre, LA4TT, var født 5. mars 1929, og ble Silent Key 10. mars 2022, 93 år gammel. Han hadde vært telegrafist i Hærens Samband, og derfor likte han best telegrafi-kontakter som radioamatør. Han var i mange år medlem av Hærens Sambands Kameratforening (HSBKF), som fra 2004 ble Sambandssoldatenes Forening (SBSF). Per var i mange år styremedlem i foreningen, og i mange år redaktør for foreningens blad «Budstikken». Han var med-operatør fra klubb-stasjonen LA2J på Jørstadmoen; og fra LJ2T på sambandsmuséet «Modellkammeret» på Jørstadmoen; og fra LN1V på Oscarsborg for å minnes 75 år siden nazistenes angrep på Norge 9. april 1940, hvor blant annet krigsskipet Blücher ble senket.
Vi takker Per for hans innsats!