Radiobølgeutbredelse

nrrl logo

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:

For å få lange kontakter på radio, er vi avhengige av noe som kan reflektere våre radiosignaler. Det kan være fra forskjellige lag i ionosfæren lagd av solstråling, eller grense mellom varm og kald luft i atmosfæren, eller refleksjon fra nordlys eller stjerneskudd eller annet, f.eks. refleksjoner fra fly eller fra Månen. Vi holder satellitter utenfor vår diskusjon her.

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) i USA publiserte 5. april en oversikt over utviklingen av siste solflekksyklus nr. 24, og av den påbegynte solflekksyklus nr. 25. Mange har spådd hvilken utvikling vi vil få for den nye solflekksyklus. De fleste antagelser har vært at syklus 25 vil bli ganske lik syklus nr. 24.

Men som Kumbel, altså den danske humorist Piet Hein, pleide å si i sitt «Gruk»: Det er vanskelig å spå – især om fremtiden.

Solflekk-tallet så langt i syklus 25 viser en brattere stigning enn de fleste har forventet. Hvis dette fortsetter, lover det godt for kortbølge-utbredelsen i den nylig startete solflekksyklus nr. 25.

Forøvrig kan vi minne om at den årlige meteor-skuren «Lyridene» forventes å ha sitt maksimum rundt 22. april, for de som ønsker gode kontakter på VHF via meteor-refleksjoner (såkalt meteor-scatter).