Silent Key – Arne Johan Sæther, LA1VE

LA5ZJA melder:

Jeg melder med sorg at min far Arne Johan Sæther, LA1VE, gikk Silent Key 11. april 2022 i en alder av 91 år. Han ble utdannet til flyradio- og mikrobølgetekniker i Flyvåpenet, og tjenestegjorde som sambandsbefal ved 332-skvadronen og på militære mikrobølgelinker i Norge i tiden 1951 til 1956. Han studerte deretter elektronikk ved Technische Hochschule Hannover, og ble sivilingeniør. Det meste av karrieren hadde han ved Høgskolen i Gjøvik, og han var da aktiv radioamatør og medlem i Gjøvik- og Totengruppa. Han var også interessert i gammelt militært radioutstyr, og var i mange år medlem av NRHF. Etter å ha blitt pensjonist flyttet han til Hønefoss og var da med i Ringeriksgruppen, og interessen for radiohobbyen hadde han helt til det siste.