NRRLs generalforsamling 2022

nrrl logo

NRRLs kontor melder:

Lørdag 30. april ble NRRLs generalforsamling avholdt. Stedet var Haugesund og Haugalandgruppen var vertskap, tilretteleggere og deltok i teknisk stab.
Generalforsamlingen ble gjennomført både digitalt og med fysisk oppmøte.

Fredag kveld og lørdag før generalforsamlingen var det muligheter for de som ønsket å teste en oppkobling seg til de tekniske løsningene som var i bruk under generalforsamlingen.
Klokken 1200 på lørdag ble generalforsamlingen satt. Møtet ble ledet av NRRLs president LA3PNA Thomas.
Innkallingen ble godkjent, det samme ble oppnevnelsen av referenter og underskrivere
Hovedstyrets årsberetning, regnskap og forslag til kontingent og budsjett ble deretter vedtatt
De to innkomne forslag, om repeatere og subtoner, samt eksklusjon av medlem ble begge vedtatt
Lovendringsforslagene, om årskontingent, generalforsamling og publisering av medlemskap ble alle vedtatt

Valgene:
Hovedstyre – styremedlemmer for 2 år:
LA7KJ Rune Nilsen og LB1UJ Greta Winther ble valgt inn med henholdsvis 62 og 52 stemmer
Hovedstyre – styremedlem for 1 år:
LA9KKA Svein Jarle Moe ble valgt inn med 50 stemmer
Hovedstyre – varamedlemmer:
LA7ECA Øyvind Hanssen og LB2LG Knut Riis ble valgt inn med 63 stemmer hver

Revisor og vararevisor:
LA2RR Ole Garpestad ble valgt som revisor for 2 år med 77 stemmer. LA3PK Jan Helge Larsen ble valgt til vararevisor for 2 år med 68 stemmer.

Valgkomite:
LA6GHA Robert Eliassen, LB4WI Normann Støylen og LA1TNA Per-Dagfinn Green er valgt som valgkomite for 1 år med henholdsvis 60, 59 og 52 stemmer.
LB8BH Bjørn Kjetil Hansen er valgt som varamedlem til valgkomiteen for 1 år med 77 stemmer.

For mer detaljert info om generalforsamlingen se www.nrrl.no

En stor takk til Haugalandgruppen for all god bistand og tilrettelegging, både før, under og etter generalforsamlingen!